0

Hamas u moci

Vítězství fundamentalistického Hamasu v palestinských volbách bude mít dalekosáhlé důsledky pro region, z nichž některé budou naprosto nečekané. Dva aspekty jsou však už teď zřetelné.

Vítězství Hamasu je v prvé řadě známkou naprostého neúspěchu tradičního palestinského vedení vytvořit politickou obec. Palestina ještě není státem, a už je státem zkrachovalým.

Od dohod z Osla z roku 1993 mezi Izraelem a OOP měli Palestinci omezenou přechodnou autonomii. Ovšemže, nová palestinská samospráva (PS) převzala moc ve složitých podmínkách, ale které nové osvobozenecké hnutí nečelí vážným potížím, když musí konečně vládnout?

PS měla příležitost položit institucionální základy fungujícího státu. Avšak místo aby obyvatelstvu zajistila potřebnou infrastrukturu – hospodářský rozvoj, vzdělání, sociální zabezpečení, zdravotnické služby, bydlení a reintegraci uprchlíků –, PS pod vedením Fatahu Jásira Arafáta utratila přes 70% svého skrovného rozpočtu za tucet vzájemně si konkurujících bezpečnostních a výzvědných služeb a zanedbávala všechny ostatní sféry své činnosti. Vybudovala to, co se v arabštině nazývá stát muchabarat (stát bezpečnostních služeb), velice podobný tomu, co dominuje téměř všem arabským zemím – Egyptu, Sýrii, Saúdské Arábii, republikám i monarchiím bez rozdílu.