0

Vypěstujte si své vlastní Silicon Valley

SAN FRANCISCO: Boom internetových společností možná na chvíli ustal, to ale neznamená, že by mohlo přední vyspělé země něco odradit od podpory svých vlastních vyspělých technologických oborů průmyslu (tzv. high-tech oborů). Mnoho zemí Americe upřímně závidí její Silicon Valley, jenž se nachází nedaleko San Francisca a ve kterém se nalézá skutečné světové centrum počítačových, softwarových a internetových průmyslových oborů. Také obrovské investice Microsoftu v anglickém Cambridge a dalších 200 miliónů dolarů, které Bill Gates věnoval její nejstarší universitě na studijní stipendia pro studenty technologických oborů z celého světa, pomáhá v přeměně Cambridge v mocné centrum technologických inovací. Po celém světě se totiž snaží velká města a university dostat se zpět do hry.

Ano, v Evropě i Asii již některé země odstartovaly proces státních pobídek a podpor, anebo jej zvažují, aby podpořily růst svých vlastních center high-tech oborů průmyslu. Po dlouholetém sledování vývoje Silicon Valley během mého působení na Hooverově institutu Stanfordské university jsem nicméně přesvědčen, že dynamická průmyslová centra vyžadují flexibilní ekonomické prostředí, a nikoliv vládní průmyslovou politiku.

Silicon Valley zahájilo svoji činnost v padesátých letech s velmi skromným plánem Fredericka Termana, prozíravého děkana Stanfordské strojní průmyslovky, který měl představu vytvořit na dosud nevyužité stanfordské půdě průmyslový park. Několik společností tehdy nabídku Stanfordu přijalo, ale ještě během mé první návštěvy Stanfordu na počátku šedesátých let byla pořád celá oblast jen ospalým a nezajímavým hnízdem.

Region se vzpamatoval až v sedmdesátých letech, když společnost Apple začala s rozvojem osobních počítačů, až se nakonec začal rozvíjet rychlostí přímo kosmickou, v souvislosti s vytvořením internetu a následnou obrovskou poptávkou po software. Silicon Valley nyní zaměstnává přes milión osob, z nichž téměř 40% má alespoň bakalářské vzdělání; více jak jedna třetina z nich je zahraničního původu. Tyto lidi přitahuje skvělá práce s báječnými vyhlídkami do budoucna, a také pochopitelně rychlý přístup k průkopnickým novinkám v oblasti high-tech.