Řecký odchod jako ekonomická příležitost

TILTON – První věta Římské smlouvy z roku 1957 – ustavující listiny celku, jenž se nakonec přetavil v Evropskou unii – vyzývá ke „stále užšímu svazku evropských národů.“ Nedávno se však tento ideál dostal do ohrožení; podkopala jej jeho vlastní politická elita, která zavedla společnou měnu, leč naprosto nedbala na zlomové linie v podloží.

Působením zdánlivě nekonečné řecké krize se teď praskliny vydraly na povrch – a rozevřely se. A nikde nejsou vidět zřetelněji než na vztahu mezi Řeckem a Mezinárodním měnovým fondem.

Když v roce 2010 propukla krize eura, evropští představitelé si uvědomili, že jim schází potřebné expertní znalosti, aby se vypořádali s hrozbou suverénních platebních neschopností a potenciálním rozpadem měnové unie. Předejít krachu eurozóny se pro činitele EU stalo vrcholným politickým imperativem, a proto se obrátili o pomoc na MMF. Neobvyklosti výsledné intervence Fondu jsou dokladem toho, jak závažné problémy eurozóny byly – a stále jsou.

https://prosyn.org/OBSmbXqcs