0

Znovuzrození Gordona Gekka

NEW YORK – Ve filmu Wall Street z roku 1987 pronesla postava Gordona Gekka slavný výrok: „Lačnost je dobrá.“ Jeho krédo se stalo étosem deset let trvajících excesů podnikového a finančního sektoru, který koncem 80. let skončil zhroucením trhu s podřadnými dluhopisy a krizí družstevních záložen. Sám Gekko se pakoval do vězení.

V pokračování filmu Wall Street – které má příští měsíc premiéru – vidíme Gekka, jak je o generaci později propuštěn z vězení a vrací se do finančního světa. Jeho návrat přichází právě ve chvíli, kdy je úvěrová bublina přiživovaná boomem podřadných hypoték krátce před prasknutím, což vyvolá nejhorší finanční a hospodářskou krizi do dob velké hospodářské krize ve 30. letech.

Mentalita typu „lačnost je dobrá“ je pravidelným rysem finančních krizí. Byli však obchodníci a bankéři ságy podřadných hypoték lačnější, arogantnější a nemorálnější než Gekkové 80. let? Ani ne, protože lačnost a nemorálnost jsou na finančních trzích odedávna běžné.

Výuka morálky a hodnot na obchodních školách takové chování nezkrotí, ale změna motivů odměňujících krátkodobé zisky a vedoucích bankéře a obchodníky k nadměrnému riskování ano. Bankéři a obchodníci před nedávnou krizí jen racionálně reagovali na schémata odměn a bonusů, která jim umožňovala podnikat s obrovským objemem vypůjčených prostředků a zajišťovala jim vysoké příjmy, ale nakonec téměř zákonitě vedla k bankrotu velkého počtu finančních institucí.