9902220346f86f680e38be05_pa3667c.jpg

Globální hrozby a odměny v roce 2011

NEW YORK – Vyhlídky globální ekonomiky na rok 2011 jsou zčásti vyhlídkami na pokračování trendů započatých v roce 2010. Ty tvoří: chudokrevné oživení ve tvaru U a pod úrovní trendu ve vyspělých zemích, zatímco firmy a domácnosti pokračují v ozdravování svých bilancí, a silnější oživení ve tvaru V v zemích rozvíjejících se trhů, vycházející z pevnějších makroekonomických, finančních a politických fundamentů. To v součtu přináší globálnímu hospodářství téměř 4% roční růst, přičemž vyspělé ekonomiky rostou asi o 2 % a země rozvíjejících se trhů asi o 6 %.

Tento scénář ovšem má svá rizika negativního a pozitivního vývoje. Co se týče negativních vyhlídek, jedním z nejvýznamnějších rizik je další finanční nákaza v Evropě, budou-li se problémy eurozóny šířit do Portugalska, Španělska a Belgie – což se zdá pravděpodobné. Vzhledem k aktuální výši oficiálních zdrojů, jimiž disponují Mezinárodní měnový fond a Evropská unie, se dnes Španělsko sice jeví jako příliš velké na to, aby padlo, avšak zároveň příliš velké na to, aby se dalo sanovat.

Další negativní riziko pro globální růst představují Spojené státy. V roce 2011 zřejmě USA čeká dvojitý propad na trhu s bydlením, vysoká nezaměstnanost a chabá tvorba pracovních míst, úporné zadrhávání úvěrů, díry zející v rozpočtu na státní i místní úrovni a vyšší výpůjční náklady v důsledku chybějící fiskální konsolidace federální vlády. Na obou březích Atlantiku bude navíc omezený růst úvěrů, jelikož řada finančních ústavů v USA i v Evropě k půjčování nadále přistupuje s ostražitostí vůči riziku.

https://prosyn.org/cB3C6AHcs