hoyer15_LightFieldStudiosGetty Images_worldhealth LightFieldStudios/Getty Images

Globální zdraví je nejlepší investicí, jakou můžeme učinit

LUXEMBOURG – Nikdo nemohl předvídat, do jaké míry nabourá pandemie covid-19 desítky let pokroku v oblasti globálního veřejného zdraví. A svět se z tohoto šoku stále zotavuje. Máme však příležitost – a povinnost – vzít si správná ponaučení, abychom zmírnili probíhající pandemii a minimalizovali riziko podobných epizod v budoucnu.

Ačkoliv se na obzoru vynořují nové hrozby, na covid-19 nesmíme přestat upírat pozornost. Pandemie totiž odhalila závažné mezery v našich globálních zdravotnických soustavách. Ponechat je bez řešení by bylo špatné z hlediska veřejné politiky i ekonomie, protože mezi zdravím a hospodářským rozvojem se nikdy nesmějí dělat kompromisy. Covid-19 ukázal, že zdraví je stěžejním předpokladem rozvoje, prosperity a národní bezpečnosti.

Vzhledem k pandemickým disrupcím ve zdravotnických službách jsme byli svědky prudkého vzestupu HIV, tuberkulózy, malárie a mnoha nepřenosných onemocnění – a to jak v počtu nehlášených případů, tak v počtu úmrtí. Vesměs jde o nemoci, v jejichž kontrole učinil svět do té doby obrovské pokroky. A aby toho nebylo málo, pandemie vedla ke snížení očekávané délky dožití, nižšímu pokrytí základní imunizací a růstu psychosociálních problémů a problémů duševního zdraví.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/KLcbufEcs