37

Opakuje se rok 2008?

NEW YORK – Otázka, kterou dnes nejčastěji dostávám, zní takto: Vrátili jsme se do roku 2008, k další globální finanční krizi a recesi?

Odpovídám, že rozhodně ne, ale že nedávná epizoda chaosu na globálních finančních trzích je pravděpodobně závažnější než kterékoliv jiné období volatility a snahy o snižování rizika po roce 2009. Je to dáno tím, že na rozdíl od nedávných let, kdy volatilitu vyvolávaly jednotlivé faktory – krize v eurozóně, „utlumovací nálada“ Federálního rezervního systému, hrozící odchod Řecka z eurozóny a tvrdé ekonomické přistání v Číně –, dnes existuje nejméně sedm zdrojů globálního rizika současně.

Za prvé se s ještě větší intenzitou vrátily obavy z tvrdého přistání v Číně a jeho pravděpodobného dopadu na akciový trh a hodnotu jüanu. Jakkoliv je pravděpodobné, že Čína zažije spíše kodrcavé než tvrdé přistání, kvůli dalšímu zpomalování růstu a pokračujícímu odlivu kapitálu se zatím nepodařilo rozptýlit obavy investorů.

Za druhé jsou ve vážných potížích rozvíjející se trhy. Musí čelit nepříznivým globálním podmínkám (zpomalení v Číně, konec komoditního supercyklu, ústup Fedu od nulových úrokových sazeb), mnohé z nich vykazují makroekonomické nerovnováhy, jako jsou deficity na běžném účtu v kombinaci s fiskálními deficity, a potýkají se s rostoucí inflací a zpomalujícím růstem. Většina z nich nezavedla strukturální reformy, které by podpořily uvadající potenciální růst. A slabost jejich měn zvyšuje reálnou hodnotu bilionových dolarových dluhů, které v uplynulém desetiletí nahromadily.