Computer keyboard with globe icon

Novoroční předsevzetí pro globální ekonomiku

STANFORD – Globální růst byl v uplynulém roce chudokrevný – a prognóza pro rok 2016 je jen o málo lepší. Je nezbytné udělat něco pro zvýšení příjmů a rozšíření příležitostí pro lidi na celém světě. Předkládám několik ekonomických předsevzetí, která by do nového roku a do dalších let mohla vnést dobrou náladu.

Začněme v Evropě. Navzdory měnové vstřícnosti Evropské centrální banky, strmé devalvaci eura a záporným krátkodobým úrokovým sazbám zůstává evropské hospodářství v útlumu.

Evropští lídři musí v roce 2016 přestat očekávat, že jejich problémy vyřeší měnová politika, a místo toho si svižněji a pevněji předsevzít, že budou uskutečňovat řešení bezpočtu krizí, jimž čelí, od provázaných krizí růstu, bank, měn a vlád po vyostřující se uprchlickou krizi, která ohrožuje volný pohyb přes vnitřní hranice. Musí realizovat reformy na straně nabídky v oblasti státního rozpočtu, strukturálních nastavení, trhu práce a regulace, přičemž hlavními body programu jsou opatření založená na zdravém rozumu k řešení fiskálních krizí otřesených ekonomik na periferii a trápení silnějších ekonomik se střednědobým zadlužením.

https://prosyn.org/pyP3hzgcs