posnerodede1_ARISMESSINISAFPGettyImages_girlintentoncellphone Aris Messinis/AFP/Getty Images

Technologie v první linii pro dívky

NAIROBI – Dnes žije 1,4 miliardy dívek a žen v zemích, které nedokážou zajistit rovnost pohlaví, od oblasti vzdělávání a zajištění slušné práce až po oblast zdraví a potírání násilí. Přesto hrozí nebezpečí, že jeden z nejúčinnějších způsobů, jak dát dívkám a ženám větší moc – totiž bezpečný a spolehlivý přístup k mobilním telefonům a internetu – zůstane opominut.

GSMA – globální obchodní sdružení mobilních operátorů – odhaduje, že mobilní telefon má dnes více než pět miliard lidí a že více než polovinu přístrojů tvoří chytré telefony. Rapidní rozšiřování mobilních technologií však není stejnoměrné. A přestože počet žen disponujících v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích mobilním telefonem vzrostl za pouhých pět let zhruba o 250 milionů, žen s mobily je stále o 184 milionů méně než mužů a je u nich o 26% nižší pravděpodobnost, že používají mobilní internet.

Podobně platí, že ačkoliv mladí lidé vlastní mobilní telefony ve vyšší míře než jejich starší spoluobčané, nerovnováha pohlaví přetrvává. Podle loňské studie organizace Girl Effect (jejíž jsem ředitelkou) existuje u chlapců 1,5krát vyšší pravděpodobnost než u dívek, že budou vlastnit mobilní telefon. A z těch, kdo už mobil mají, je u chlapců pravděpodobnější, že budou vlastnit chytrý telefon.

https://prosyn.org/5G8cCO9cs