5

Summit plutokratů

BRISBANE – Na oficiální večeři ve Washingtonu před listopadovým summitem skupiny G-20 v Brisbane poučoval mediální magnát a australský rodák Rupert Murdoch ministry o nebezpečích socialismu a rozbujelé vlády. Tento horoucí odpůrce australské ceny uhlíku a ostřílený oponent amerického prezidenta Baracka Obamy velebil ctnosti úsporných programů a minimální regulace a brojil proti rozkladným vlivům sociálních záchranných sítí.

Ministři se ve Washingtonu účastnili výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, kde se snažili překonat vzájemné rozdíly a nalézt před nadcházejícím summitem společnou řeč. Murdochův tón však naznačuje, že konsensus v otázce trvale udržitelného a začleňujícího růstu bude těžko dosažitelný.

Murdochovy poznámky jsou v souladu s názory, které vyjadřuje jeho přítel, australský premiér Tony Abbott, a jeho současná administrativa. Například v lednu informoval Abbott zděšené účastníky davoské konference, že globální finanční krizi nezpůsobily neregulované globální trhy, ale spíše příliš rozbujelé vlády. Pro ministry financí, kteří předchozích několik let zápasili s toxickými důsledky marnotratnosti finančního sektoru, to byla rozhodně novinka.

V kontextu těchto poznámek lze lépe pochopit, proč Austrálie odmítla zařadit otázku klimatických změn a začleňující prosperity do brisbaneské agendy. Stimulace globálního růstu je samozřejmě dosti náročným úkolem sama o sobě, i bez úvah o začleňování nebo o trvalé ekologické udržitelnosti. Svědčí o tom i chmurné prognózy růstu MMF. Mnoho politiků přitom pokládá australské předsednictví G-20 za příležitost získat novou energii a vytříbit poslání skupiny v podobě podpory globálního růstu, tvorby pracovních míst a zvýšení životní úrovně. Ministři financí G-20 již rozhodli o dvouprocentním cíli ročního růstu do roku 2018 a probírají více než 900 návrhů strukturálních reforem, aby toho dosáhli