0

Přeroste finanční krize v globální depresi?

NEW YORK – Finanční systém bohatého světa míří ke krachu. Akciové trhy většinu dní padají, peněžní a úvěrové trhy se uzavřely do sebe, neboť rozpětí úrokových sazeb prudce vzrostlo, a navíc je zatím příliš brzy na posouzení, zda přehršle opatření přijatých Spojenými státy a Evropou toto krvácení natrvalo zastaví.

Poprvé za sedmdesát let panují obavy ze všeobecného útoku na bankovní systém, zatímco stínovému bankovnímu systému – brokerům, nebankovním poskytovatelům půjček, zprostředkovatelům a zajišťovatelům strukturovaných investic, hedge fondům, fondům peněžních trhů a private equity společnostem – hrozí útok na jejich krátkodobá pasiva.

Pokud jde o reálnou ekonomiku, vstoupily všechny země s rozvinutým hospodářstvím – představující 55% globálního HDP – do recese ještě před začátkem masivních finančních šoků koncem léta. A tak dnes v rozvinutých ekonomikách zažíváme recesi, těžkou finanční krizi i těžkou krizi bankovní.

Rozvíjejících se trhů se tyto nesnáze zpočátku dotýkaly pouze v případě, že zahraniční investoři začali stahovat své peníze. Panika se poté rozšířila i na úvěrové, peněžní a měnové trhy, což odhalilo zranitelnost finančních systémů a podnikových sektorů v mnoha rozvojových zemích, které do té doby zažívaly úvěrový boom a braly si krátkodobé půjčky v zahraničních měnách. Nejzranitelnější byly země s vysokými deficity běžného účtu, popřípadě s vysokými fiskálními deficity a také s velkými krátkodobými závazky v zahraniční měně. Tvrdé přistání však dnes hrozí i zemím, které si vedly lépe – například Brazílii, Rusku a Číně. Těžkou finanční krizí je ohrožena celá řada rozvíjejících se trhů.