15

Oběžná revoluce

DAVOS – Astronom Mikuláš Koperník v šestnáctém století učinil dalekosáhlý objev: středem známého vesmíru není Země, nýbrž Slunce. Mnozí tehdy Koperníkův vhled pranýřovali jako kacířství protivící se uznávanému křesťanskému učení; nakonec ale samozřejmě koperníkovská revoluce připravila půdu novému, vědeckému světonázoru a vyšší úrovni blahobytu lidstva.

Dnes svět potřebuje obdobnou změnu paradigmatu. Tentokrát je zapotřebí přetvořit převládající ekonomický model.

Globální střední třída bude do roku 2030 čítat téměř pět miliard lidí a všichni budou očekávat tytéž příležitosti a výdobytky, jež mají movité populace už dlouho. To bude čím dál silněji zatěžovat životní prostředí a vyčerpávat světové zásoby přírodních zdrojů.

Potíž je v tom, že se svět už dlouho krátkozrace soustředí na co nejlevnější výrobu a spotřebu zboží. Výsledkem je lineární ekonomika založená na rychlém využívání, likvidaci a nahrazování zboží.