0

Jak zformovat syrskou opozici

TEL AVIV – Krize vamp#160;Sýrii trvá už jeden rok – za tu dobu zahynulo téměř 10amp#160;000 lidí, převážně civilistů, a konec není na obzoru. Vamp#160;zemi nastal pat: opozice nedokáže svrhnout režim prezidenta Bašára Asada a Asadovy síly nedokážou potlačit odpor.

Obě strany jsou neústupné: opozice je odhodlaná svrhnout režim, který pokládá za nelegitimní, sektářský, zkorumpovaný, tyranský a potřísněný krví, zatímco tvrdé jádro režimu se domnívá, že pokud vytrvá, nakonec opozici umlčí, zatímco jakýkoliv ústupek by ohrozil samotnou jeho existenci. Pád režimu by podle představitelů tvrdého jádra znamenal vyvlastnění a smrt pro jeho vedoucí představitele a také pro velkou část menšinové alawitské komunity, z níž režim čerpá.

Asada a jeho kohortu povzbuzuje neschopnost světa účinně zareagovat na brutální potlačení vzpoury vamp#160;Homsu, a proto se uchýlili ke zvrhlému trestání osob, které vzpouru přežily, aby varovali své oponenty jinde. To možná krátkodobě zastraší část syrského obyvatelstva, ale současně to prohloubí všelidový hněv, což zvýší pravděpodobnost pozdějšího krvavého zúčtování samp#160;Asadem a jeho přisluhovači.

Dnešní brutální pat pravděpodobně bude ještě nějaký čas pokračovat. Diplomatické a humanitární mise vedené bývalým generálním tajemníkem Organizace spojených národů Kofim Annanem a současnou náměstkyní generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky Valerií Amosovou se zdají být stejně neúčinné jako předchozí úsilí mezinárodního společenství a Ligy arabských států zmírnit konflikt nebo zprostředkovat jeho politické řešení.