0

Jak zformulovat evropský světonázor

VARŠAVA – Někteří lidé si stěžují, že Evropská unie postrádá „světonázor“. Ve skutečnosti je problémem EU fakt, že jich má příliš mnoho.

Vzhledem ke společným evropským zkušenostem a zájmům by měli mít Evropané na globální otázky společný pohled. Je však smutnou realitou, že politické, společenské a ekonomické tlaky ženou členské země a občany odlišnými směry; zdá se, že společné dějiny nejsou pro sdílenou politiku dostatečnou základnou.

Nicméně platí, že čím pragmatičtější je evropská politika, tím větší jsou naděje na úspěch, v neposlední řadě v globálních otázkách. Evropané mají společný náhled na mnoho celosvětových problémů a často předkládají společné metody a strategie jejich řešení.

Rostoucí konsensus panuje například v otázce klimatických změn, přistěhovalectví a rozvojové pomoci, ale i v otázce energetické politiky a dalšího rozvoje evropské bezpečnostní strategie. Shoda v těchto oblastech není pouze odrazem nějakých nejmenších společných jmenovatelů; ke každé z nich přidala Evropa na globální úrovni významnou hodnotu.