0

Jak napravit Evropský pakt stability

Evropský pakt stability - který svými fixními omezeními objemu rozpočtových deficitů členů eurozóny podpírá společnou evropskou měnu - má potíže. Německo, vedoucí země Evropské unie, totiž vůči svým partnerům v EU závazek ohledně rozpočtového schodku nedodrželo. Navíc ještě využilo svého výsadního politického postavení a zablokovalo předběžné varování o existenci schodku, které Komise EU v rámci Paktu stability vyžaduje.

Teď dělá problémy Francie. Druhá nejneochotnější země EU zveřejnila neoficiální oznámení, že ani ona nehodlá dostát slibu, že sníží svůj deficit. Tyto zprávy přicházejí jen rok poté, co naopak malé a ve srovnání s ostatními zeměmi téměř zanedbatelné Irsko obdrželo oficiální výstrahu ohledně své daňové politiky, přestože rozpočet Irska byl v přebytku, navíc dost výrazném.

Čtyři roky po podpisu to s Paktem stability vypadá bledě. Celá Evropa mluví o tom, jak se ho zbavit, ale je slyšet i debaty o tom, jak ho napravit. A to je dobře: Pakt stability je totiž nedomyšlený a jeho implementace neuvážená.

Fixní tříprocentní limit rozpočtového deficitu, jak jej stanoví Pakt, je nejen zcela arbitrární, ale zároveň ignoruje fakt, že v případě zpomalení ekonomiky se deficit automaticky zvýší. Tvůrci Paktu si tohoto faktu byli vědomi, a tak celou záležitost dále zkomplikovali přijetím dvou scestných ,,řešení". Přišli s pojistnou klauzulí, která státu dovoluje posunout horní mez deficitu v případě závažné recese, ovšem závažnou recesi pak definovali tak, že tento posun horní hranice deficitu je v praxi naprosto nepoužitelný.