0

Bojujme s terorismem demokraticky

Bombové útoky v Londýně a v Turecku přivedly do popředí staré úvahy, že autoritářské režimy jsou oproti demokraciím lépe vybavené na boj s terorismem a že tyto útoky jsou cenou, již platíme za svobodu. Pro některé jde o cenu, již stojí za to platit; jiným se zdá příliš vysoká.

Pohled do minulosti však ukazuje, že demokracie vlastní účinnější zbraně pro potírání teroru než autoritářské režimy. Ba demokraciím ubývá sil právě tehdy, když opouštějí svou etiku a nedokáží odolat autoritářskému vábení.

Jistěže, logika za výzvami k omezování našich svobod má kouzlo zjednodušující úvahy: extremisté využívají našich svobod, aby páchali zločiny, takže chceme-li zabránit zneužívání svobody, je třeba zmenšit prostor svobody. Je ovšem chybou předpokládat, že otevřené společnosti jsou k terorismu shovívavější a jím zranitelnější než společnosti, které žijí pod autoritářskými režimy. Stačí se podívat do dnešního Ruska nebo si vzpomenout na Alžírsko 90. let 20. století.

Pravda, demokracie a právní řád nepřinášejí žádnou nespornou bezpečnostní záruku. Taková záruka je ovšem beztak přelud, kdežto úcta k základním svobodám a právu na spravedlivý proces je při potlačování terorismu mocný nástroj, který dokáže extremisty izolovat a ztenčit jejich legitimitu v očích těch, kdo by se mohli ztotožnit s jejich věcí. Británie byla schopna mobilizovat obrovské segmenty své muslimské komunity právě proto, že je demokracií, jež respektuje právní řád.