a183870046f86fa80b610a04_pa4085c.jpg

Boj proti biopirátství

OTTAWA – Občan Spojených států a majitel semenářské firmy Larry Proctor v dubnu roku 1999 u Úřadu USA pro patenty a ochranné známky (USPTO) získal patent, jímž si nárokoval mexickou žlutou fazoli. Patent Proctorovi propůjčil výlučná práva na odrůdu fazole, již nazval „Enola“. Toto rozhodnutí je jedním z nejostudnějších příkladů biopirátství v dějinách systémů duševního vlastnictví.

Fazole, na niž byl Proctorovi udělen patent, je rolnická odrůda, původem z Mexika a po staletí v majetku veřejnosti. Tuto fazoli konzumují lidé po celém Mexiku a také Mexičané a Američané mexického původu v USA, kteří ji znají pod jmény jako Mayocoba, Canario či Peruano.

Přestože se daná odrůda fazole vyskytovala ve veřejně dostupných souborech semen, bylo zapotřebí deseti let, stovek tisíc dolarů, rozsáhlých protestů zemědělců a občanské společnosti, intervence mezinárodních agentur a pěti po sobě jdoucích soudních verdiktů, než USPTO konečně patent v červenci roku 2009 anuloval. Tou dobou už Proctor víc než polovinu doby platnosti patentu uplatňoval naprostý monopol na produkci, distribuci a marketing fazole.

https://prosyn.org/X28fBDYcs