Paul Lachine

Sjezd Fatáhu ve znamení statu quo

HERZLIJA – Šestý sjezd hnutí Fatáh, který se nedávno konal v Betlémě, byl významnou událostí pro budoucnost arabsko-izraelského konfliktu i pro palestinské hnutí. Pozorný pohled na výsledky sjezdových voleb do ústředního výboru Fatáhu však přináší obrázek, který se diametrálně liší od závěrů mnoha pozorovatelů o této akci.

Zdálo by se, že sjezd demonstroval tři hlavní body: Fatáh vykročil vstříc míru s Izraelem, přijal za své demokratické postupy a do vedení se dostala nová generace či dokonce jedna konkrétní skupina zvaná Mladá garda. Takový výklad je však do značné míry mylný.

Pokud jde o přístup k míru, je nový ústřední výbor zhruba stejný jako ten starý. Z 18 zvolených členů (předseda Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás jmenuje později čtyři další) patří ke skutečně umírněným pouze dva (Nabíl Šás a Muhammad Štajíh). Přinejmenším čtyři z nich (Muhammad Ghunajm, Salím Zanún, Abbás Zakí a Násir Kidra) jsou zastánci tvrdé linie a většina ostatních v podstatě sleduje tradiční linii Fatáhu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/0AGbxwF/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.