Před hrozbou deflace

Spousta centrálních bankéřů je jako ten příslovečný generál, který se chystá do poslední bitvy. Ovšem na rozdíl od překonané vojenské strategie dokáže chybná měnová politika napáchat neodvratné škody, ne jen znepokojivá rizika.

Centrální bankéři inflaci sice přemohli, ovšem stále proti ní bojují. Důsledkem toho může být, že se jim nepodaří zdárně čelit nejnovější hospodářské hrozbě - globální deflaci . Už deset let paralyzují klesající ceny japonskou ekonomiku. K prudkému poklesu cen došlo nedávno také v Číně a Hongkongu. Až se v Kanadě sejdou nejbohatší země světa na své každoroční schůzce zemí G-7, měli by si jejich vůdci položit otázku, zda podobnému osudu čelí také Spojené státy a Evropa.

Se správnou politikou by neměl být problém deflaci zjistit. Někteří lidé tvrdí, že rychlý nárůst produktivity, vyvolaný novými technologiemi, rostoucí konkurence, jejíž příčinou je globalizace, a vzestup elektronického obchodování na bázi internetu vytvořily takové podmínky, které nutně musí tlačit na konstantní snižování cen. Takové uvažování se ovšem zakládá na omylu. Jsou to totiž jiné hospodářské síly než měnová politika země, které určují relativní ceny, za něž by se zboží a služby měly prodávat - a za něž se nakonec prodávají bez ohledu na měnovou politiku. Tyto síly ovšem neurčují absolutní cenu zboží (např. v dolarech).

https://prosyn.org/VNdZ133cs