0

Jak uniknout daňovým únikům

ALESSANDRIA, ITÁLIE – Daňové úniky jsou celosvětovou metlou. „Černá“ ekonomika podle některých odhadů dosáhla ve vyspělých zemích 10% HDP a v rozvojových zemích může přesahovat 70%. A situace se zhoršuje.

Daňové úniky se obvykle řeší dvěma způsoby: audity a přísnými postihy. Jak ale příliv daňových úniků naznačuje, tyto mechanismy nejsou víc než hra kočky při přemnožení myší – a myši, zdá se, vítězí.

Jak se daňové úniky šíří, objevily se celé sítě, jejichž smyslem je napomáhat utajování příjmů, a je tak mnohem méně pravděpodobné, že ti, kdo porušují zákon, budou potrestáni. Navíc vzhledem k tomu, že daním se vyhýbá víc lidí, správci daní jsou pod sílícím tlakem být shovívavější nebo přijímat úplatky.

Jednou strategií jak oslabit vazby mezi potenciálními daňovými hříšníky je zavést různé střety zájmů. Daň z přidané hodnoty je například stanovena, aby motivovala firmy zajišťovat si za své vstupy faktury s cílem snížit si vlastní daňové výdaje. Výsledky ale často potenciál svých přínosů nenaplňují, protože DPH přispěla k posílení pobídek pro ty, kdo se daním vyhýbají, aby vytvořili ještě pevnější sítě, které dokáží skrýt celé řetězce transakcí.