Jednota Evropy v evropských hodnotách

Vedle debaty o ústavě Evropské unie se rozvinula také debata o evropských hodnotách. Tato debata je důležitá nejen proto, aby vdechla ústavě smysl, ale také tím, že definuje vitalitu a energii samotné EU.

EU jakožto produkt několika velkolepých náboženských a filozofických tradic je společenstvím hodnot. Ideje starých Řeků a Římanů, křesťanství, judaismu, humanismu a osvícenství nás učinily takovými, jací jsme. Rovněž dialog s islámskou a arabskou kulturou pomohl zformovat naši identitu. Předivo našich hodnot se utvářelo po stovky let.

Evropa je světadílem Michelangela a Montesquieua, ale také gilotiny a plynové komory. Trpká zkušenost druhé světové války naučila Evropany, jak zásadní je význam sdílených hodnot. Ve zbídačelé Evropě zpustošené válkou toužili lidé po míru, svobodě, stabilitě a nové naději na prosperitu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/mmcbksw/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.