Jednota Evropy v evropských hodnotách

Vedle debaty o ústavě Evropské unie se rozvinula také debata o evropských hodnotách. Tato debata je důležitá nejen proto, aby vdechla ústavě smysl, ale také tím, že definuje vitalitu a energii samotné EU.

EU jakožto produkt několika velkolepých náboženských a filozofických tradic je společenstvím hodnot. Ideje starých Řeků a Římanů, křesťanství, judaismu, humanismu a osvícenství nás učinily takovými, jací jsme. Rovněž dialog s islámskou a arabskou kulturou pomohl zformovat naši identitu. Předivo našich hodnot se utvářelo po stovky let.

Evropa je světadílem Michelangela a Montesquieua, ale také gilotiny a plynové komory. Trpká zkušenost druhé světové války naučila Evropany, jak zásadní je význam sdílených hodnot. Ve zbídačelé Evropě zpustošené válkou toužili lidé po míru, svobodě, stabilitě a nové naději na prosperitu.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/mmcbksw/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.