0

Neokázalá mise Evropy

Prvního května přistoupilo k Evropské unii deset nových zemí, čímž se počet členů rozšířil na 25. Dvě další země, Rumunsko a Bulharsko, o vstupu právě vyjednávají a ještě další země, Turecko, klepe na dveře. Odhlédneme-li však od oslav posledního kola rozšíření a od příprav na kolo další, nastal čas se ptát, jaké dopady bude mít rozšíření EU na světové záležitosti. Jak mají - a budou - ostatní členské státy Organizace spojených národů na toto dění pohlížet?

Abychom porozuměli významu toho, co se odehrává, musíme začít setřesením klatby naší doby. Jsme neustálými - ač svolnými - obětmi událostí současnosti, toho, k čemu dochází v ten který okamžik. Naše obzory zplošťuje televize. Nikdo už nepřemýšlí v dlouhodobém horizontu.

Avšak evropský projekt je skutečně významný pouze z dlouhodobého hlediska. Důležitý je ze dvou důvodů: jeden se týká důsledků projektu pro mír a lidská práva a druhý dopadu na obchod a rozvoj.

Dějiny lidstva jsou staré jen asi šest tisíc let, a přesto zaznamenaly kolem deseti tisíc válek. Evropský kontinent sehrál v tomto historickém krveprolití významnou úlohu - proporčně mnohem větší než ostatní svět, vezmeme-li v úvahu období, po které byl evropský kontinent skutečně obydlen.