0

Otázka islámu v Evropě

OXFORD – Stále početnější přítomnost muslimů v Evropě se stala stěžejním tématem pro všechny evropské země, východní i západní. Četné debaty o „multikulturalismu“, „sekularitě“ a dokonce i „identitě“, které na celém kontinentu propukají, téměř vždy souvisejí s tímto „islámským“ faktorem.

Tato souvislost nemusí být nutně náboženská, protože existuje základní vztah mezi hodnotami a zákony na jedné straně a kulturou a diverzitou na straně druhé. Spíše než debatu o islámu a muslimech potřebuje Evropa seriózní dialog sama se sebou o tomto vztahu, neboť ten dnes čelí krizi.

Správná otázka, kterou bychom si měli položit, zní takto: Může Evropa zůstat v souladu s vlastními hodnotami (demokracií, rovností, spravedlností, úctou atd.) a současně tolerovat a přijímat nové občany s jiným zázemím a náboženstvím? Anebo jinak: jsou Evropané intelektuálně, jazykově a kulturně vybaveni k tomu, aby dokázali úspěšně skloubit ideál rovnosti se stále rozmanitějším složením evropského obyvatelstva?

Východisko je v podstatě zřejmé: vlády by neměly zaměňovat společensko-ekonomické problémy (nezaměstnanost, násilí, vytlačování určitých skupin na okraj atd.) s otázkami kultury a náboženství. Jinými slovy by neměly „kulturalizovat“, „religionizovat“ nebo „islamizovat“ sociální problémy.