1

Evropská etická vajíčka

PRINCETON – Před čtyřiceti lety jsem stál s několika dalšími studenty na rušné oxfordské ulici a rozdával letáky protestující proti používání bateriových klecí při chovu slepic. Většina těch, kdo si letáky vzali, netušila, že jimi kupovaná vajíčka pocházejí od nosnic chovaných v tak malých klecích, že ani jediný pták – v klecích se obvykle nacházeli čtyři – by v nich nedokázal plně roztáhnout křídla a zatřepetat jimi. Nosnice se nikdy nemohly volně procházet ani snášet vejce do hnízda.

Mnozí lidé našemu mladickému idealismu tleskali, ale zároveň nám řekli, že nemáme šanci tak významné odvětví změnit. Mýlili se.

Od prvního dne roku 2012 je chov slepic v takových klecích nezákonný, a to nejen ve Velké Británii, ale ve všech 27 zemích Evropské unie. Slepice lze stále chovat v klecích, ale musí v nich mít více prostoru a klece musí obsahovat hnízdicí boxy a hřad. Minulý měsíc poskytli členové britského Trustu pro blaho slepic nový domov nosnici, které dali jméno „Liberty“ („Svoboda“). Podle nich to byla jedna z posledních slepic v Británii, která stále žila v tom typu klece, proti němuž jsme kdysi dávno protestovali.

Počátkem 70. let, kdy se zrodilo moderní hnutí za osvobození zvířat, nevedla kampaň proti bateriovým klecím žádná velká organizace. Královská společnost pro prevenci krutostí na zvířatech (RSPCA) coby matka všech organizací na ochranu zvířat dávno předtím ztratila svůj počáteční radikalismus. Zaměřovala se na izolované případy týrání a nedokázala čelit dobře zavedeným metodám špatného zacházení se zvířaty na farmách či v laboratořích. Noví radikální bojovníci za práva zvířat museli v 70. letech vyvinout společné úsilí, aby probudili RSPCA z liknavosti vůči bateriovým klecím a jiným formám intenzivního chovu zvířat.