0

Evropská zpátečka

BERLÍN – Legendární americký investor Warren Buffet kdysi prohlásil: „Kdo plaval nahý, zjistíte, až když za odlivu opadne voda.“ Tato konkrétní moudrost se sice týkala�situace firem za hospodářské krize, ale lze ji uplatnit i u států a ekonomik.

V�Evropě tato situace vyvolává narůstající znepokojení, protože světová hospodářská krize neúprosně odhaluje chyby a meze Evropské unie. Ostatně právě teď je zřejmé, o co Evropa v�prvé řadě přišla odmítnutím ústavní smlouvy: o víru v�sebe samotnou a ve společnou budoucnost.

Amerika se za současné krize, nejhorší od roku 1929, volbou Baracka Obamy rozhodla pro skutečně nový začátek a teď prochází jistým přerodem. Naproti tomu mezi členy EU jako by se s�každým dalším dnem zvětšovaly vzdálenosti. Evropa na svém přerodu nepracuje a namísto toho pod náporem krize a vnitřních rozporů hrozí, že se obrátí k�národnímu egoismu a protekcionismu minulosti.

Evropa má dnes společnou měnu a Evropskou centrální banku (ECB) a ty už se během nynější finanční krize projevily jako bašty ochraňující měnovou stabilitu. Jakékoli oslabení těchto dvou institucí by způsobilo vážnou újmu společným evropským zájmům. Chování vlád členských zemí EU za posledních několik měsíců ale vyvolává vážné pochybnosti, zda na věc pohlížejí také tak.