Urban street in Europe

Jak překonat dvojí překážku evropského růstu

MNICHOV – V době, kdy se v Evropě konečně začíná projevovat hospodářské zotavení, je povinností politiků zajistit, aby se růst udržel daleko do budoucnosti. Fiskální a měnové stimuly byly možná namístě na vrcholu krize, avšak budou jen málo účinné při řešení největšího ohrožení dlouhodobých vyhlídek kontinentu: toxické kombinace slabého demografického růstu a nízkých investic.

I za předpokladu setrvalého přílivu imigrantů se má celkový počet pracovních sil 28 států Evropské unie podle OECD a Evropské komise v příštích 15 letech snížit o 12-16 milionů osob. Výraznější vzestup počtu nově příchozích by mohl napomoci ke zmírnění situace, avšak vyšší imigrace není sama o sobě adekvátním řešením dlouhodobých problémů ekonomiky EU.

Jedinou nadějí Evropy na trvalý růst je zvýšení produktivity tak, aby její ubývající pracovní síla dokázala generovat větší hodnotu. Potíž je v tom, že od doby, kdy kontinent naposledy vykázal významné zvýšení produktivity, uplynulo už mnoho let. V západní Evropě se růst produktivity práce (výkon na jednu odpracovanou hodinu) desítky let snižuje. V 60. letech rostla produktivita práce robustním tempem 4% ročně, v 80. letech se růst zpomalil na 2% a na přelomu století klesl pod 1%. Dnes se plazí vzhůru tempem zhruba 0,5% ročně. Celková produktivita faktorů, která zohledňuje technologické inovace, přitom stagnuje.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/MPrgsGz/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.