Evropa jako úkol

Pro mne jako pro premiéra České republiky má Evropa význam, který daleko přesahuje zeměpisné hranice. Je to synonymum nového počátku, nové naděje, pravidla „lepšího já", které existuje v nás všech. Je to výraz prosperity, pokroku a spravedlnosti. Cynickým uším možná znějí tato slova přehnaně. Jasně však vyjadřují změny, jichž byla Evropa v posledním půlstoletí svědkem, změny k dobrému, které si nyní všichni Češi chtějí zajistit i pro sebe poté, co jim plody evropského míru a prosperity byly tak dlouho upírány.

V průběhu celých svých dějin zažila Evropa bezpočet krvavých konfliktů; národy a státy se střetávaly a české země byly často krvavou křižovatkou těchto bitev. Hrůzy dvou světových válek a půlstoletí války studené, to vše přimělo Evropu ke spolupráci a integraci ve snaze vyhnout se další sebevražedné bitvě. Ti z prozíravých Evropanů, kteří nasměrovali Evropu na cestu míru prostřednictvím sjednocení, si zaslouží naše srdečné uznání.

Myšlenka evropské integrace jednoduše řečeno přetvořila náš kontinent. Otevřený hospodářský prostor a princip solidarity pomohly zajistit, že hospodářsky méně rozvinuté země, které vstoupily do Evropského hospodářského společenství a později do Evropské unie, se rozvíjely ohromujícím tempem a zvyšovaly životní úroveň svých obyvatel. Nerovnosti v životní úrovni v Evropě se dnes rozhodně neprohlubují, jak se v dějinách stalo normou, ale spíše se stírají, neboť kvalita života stoupá všude v Evropě.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/dwjEZHp/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.