Evropská koncovka se snadnými penězi

MNICHOV – Euro přineslo do Evropy krizi platební bilance, stejně jako to ve 20. letech učinil zlatý standard. Mezi oběma epizodami existuje v podstatě jediný rozdíl: během současné krize byly a jsou k dispozici obrovské mezinárodní záchranné balíky.

Tyto záchranné balíky zmírnily finanční tíseň eurozóny, avšak za vysokou cenu. Nejenže umožnily investorům vyhnout se nutnosti zaplatit za vlastní špatná rozhodnutí, ale poskytly také nadhodnoceným jihoevropským zemím příležitost odložit reálné znehodnocení formou snížení relativních cen zboží. To je nezbytné k obnovení konkurenceschopnosti, kterou zničily první roky eura, kdy tato měna způsobila nadměrnou inflaci.

Pro země, jako jsou Řecko, Portugalsko nebo Španělsko, by opětovné získání konkurenceschopnosti skutečně vyžadovalo snížení cen vlastních produktů oproti zbytku eurozóny zhruba o 30% v porovnání se začátkem krize. Itálie pravděpodobně potřebuje snížit své relativní ceny o 10-15%. Portugalsko a Itálie však dosud nedosáhly žádného „reálného znehodnocení“, zatímco relativní ceny v Řecku a Španělsku klesly pouze o 8%, respektive o 6%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/XAMvMl7/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.