fischer194_Kay Nietfeldpicture alliance via Getty Images_scholzmacrondraghiukraine Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Europaʼs nieuwe ideeënoorlog

BERLIJN – De oorlog van Rusland in Oekraïne zal Europa opnieuw opsplitsen. Het oosten zal worden gescheiden van het westen, en de grens tussen beide delen zal in de nabije toekomst waarschijnlijk een gevaarlijke, militair beveiligde zone blijven.

Natuurlijk weten we niet hoe of wanneer de oorlog zal eindigen. Maar na de recente ontwikkelingen lijkt het nu veilig om aan te nemen dat zowel Oekraïne als Moldavië binnen een paar jaar volwaardig lid zullen zijn van de Europese Unie. De leiders van de drie grootste lidstaten van de EU (Frankrijk, Duitsland en Italië) en van Roemenië hebben dat duidelijk gemaakt toen zij vorige week een bezoek brachten aan Kiev. Zij betuigden hun volledige steun aan het toetredingsverzoek van Oekraïne en Moldavië, zoals ook de Europese Commissie dat onmiddellijk daarna deed.

Dit uitbreidingsproces zal de EU fundamenteel veranderen en haar onmiskenbaar transformeren in een geopolitieke speler en, sterker nog, in Ruslands belangrijkste tegenstander op het continent. Met zijn agressieoorlog in Oekraïne heeft de Russische president Vladimir Poetin er geen twijfel over laten bestaan dat hij het Russische Rijk wil herstellen. Hij gaat daarbij uit van beginselen die volstrekt onverenigbaar zijn met die van de EU, die gebaseerd is op gelijkwaardige soevereiniteit, territoriale integriteit, de onschendbaarheid van grenzen en de rechtsstaat.

https://prosyn.org/uGCoWAonl