singer176_GettyImages_directionupdownarrows Getty Images

Jsou randomizované experimenty se snižováním chudoby etické?

PRINCETON – Před měsícem získali Nobelovu pamětní cenu za ekonomii Abhijit Banerjee, Esther Duflová a Michael Kremer, tři průkopníci v oblasti využívání randomizovaných kontrolovaných zkoušek (RCT) v boji proti chudobě v nízkopříjmových zemích. V rámci RCT výzkumníci náhodně vyberou skupinu lidí, kteří se stanou předmětem intervence, a kontrolní skupinu lidí bez intervence, načež porovnávají výsledky. Vědci v oboru medicíny používají tuto metodu ke zkoušení nových léků či chirurgických postupů a výzkumníci v oboru boje proti chudobě ji používají vedle dalších metod ke zjišťování, která politika či intervence je nejúčinnější. Díky práci Banerjeeho, Duflové, Kremera a dalších se RCT staly účinným nástrojem v boji proti chudobě.

https://prosyn.org/FgkL1Rjcs