0

Jak ukončit islámský demokratický deficit

Navzdory povzbudivým signálům nelze přehlížet ,,demokratický deficit" muslimského světa a zejména jeho arabské části. V průměru jen jedna ze čtyř zemí s muslimskou většinou má demokraticky zvolenou vládu. Ještě horší je, že propast mezi muslimskými zeměmi a ostatním světem se rozšiřuje.

Demokracie a svoboda se v posledních desetiletích rozšířily do Latinské Ameriky, Afriky, Evropy i Asie, avšak muslimský svět si k nim stále hledá cestu. Podle propočtu Freedom House , think-tanku zaměřeného na monitoring demokracie ve světě, se počet ,,svobodných" států za posledních 20 let celosvětově zvýšil téměř o tři desítky zemí. Ani jediná nemá muslimskou majoritu.

Tento fenomén byl zaznamenán i v muslimském světě. V létě roku 2002 sestavila skupina arabských vzdělanců Zprávu o lidském rozvoji v arabských zemích , napsanou pod záštitou Rozvojového programu OSN a Arabského fondu pro hospodářský a sociální rozvoj. Zpráva vykresluje arabský svět jako oblast zaostávající za ostatními regiony v klíčových ohledech, včetně osobní svobody, postavení žen a hospodářského a sociálního rozvoje.

Znepokojivé trendy, například demografický nárůst počtu mladých lidí kombinovaný s jejich vysokou nezaměstnaností - dosahující v některých místech téměř 40% -, upozorňují na potenciálně výbušnou sociální situaci. Arabský svět čelí vážným problémům, s nimiž se dokáží vypořádat pouze pružnější, demokratické politické systémy.