0

Nový světový řád ekonomického myšlení

Většina akademických ekonomů spoléhá na pojmy zavedené na začátku dvacátého století britským ekonomem Alfredem Marshallem, který řekl, že „příroda nedělá skoky“. Přesto my ekonomové zjišťujeme, že nás čím dál větší měrou znepokojuje zřetelná nedostatečnost neomarshallské výbavy, již jsme si vytvořili, abychom dokázali vysvětlit svět, v němž žijeme.

Hlavní systematickou chybou této výbavy je to, že bychom měli důvěřovat trhu, že vyřeší problémy, které vyvoláme, a neočekávat, že malé (nebo i velké) změny budou mít významné dopady. Technologický skok, který zvýší mzdy kvalifikovaných a vzdělaných pracovníků, přiměje ostatní ke zvyšování jejich odbornosti a ke studiu, čímž se obnoví rovnováha, takže nerovnost se nezvětší přespříliš.

Stát s nízkou produktivitou práce se stane přitažlivou lokalitou pro přímé zahraniční investice a výsledný nárůst poměru kapitálu a práce zvýší produktivitu. Kamkoli se člověk podívá prizmatem Marshallovy výbavy, uvidí rovnováhu hospodářských sil, jež tlačí věci zpět k normálu a vyvažuje a zmírňuje dopady šoků a výkyvů.

Marshallova ekonomika si až dosud vedla báječně a pomohla ekonomům porozumět světu. Přesto existuje pocit, že pro dosažení pokroku a nového pochopení bude zapotřebí něčeho nového – ekonomiky řetězení pozitivních dějů, prahových hodnot a efektů motýlích křídel, kde malé změny mají obrovské dopady.