Jednota v různosti pro evropský bankovní dozor

STOCKHOLM – Evropská unie postrádá efektivní rámec dozoru nad svým obrovským finančním sektorem a propast mezi tím, co je zapotřebí, a tím, co skutečně existuje, je stále širší.

Za účelem vydláždění cesty k evropské finanční integraci byl v roce 1999 spuštěn Akční plán finančních služeb (FSAP), jehož cílem bylo vytvořit regulační rámec pro jednotnou finanční oblast. V naději, že se jí podaří věci urychlit, vydala Evropská komise dokument o politice finančních služeb pro léta 2005-2010.

V otázce integrace byl zaznamenán zřetelný pokrok, poněvadž finanční instituce po celé Evropě si začaly uvědomovat výhody ekonomie velkého měřítka. Toto odvětví však jednalo rychleji, než regulační a kontrolní orgány stačily reagovat.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/fMrlWqq/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.