Jednota v různosti pro evropský bankovní dozor

STOCKHOLM – Evropská unie postrádá efektivní rámec dozoru nad svým obrovským finančním sektorem a propast mezi tím, co je zapotřebí, a tím, co skutečně existuje, je stále širší.

Za účelem vydláždění cesty k evropské finanční integraci byl v roce 1999 spuštěn Akční plán finančních služeb (FSAP), jehož cílem bylo vytvořit regulační rámec pro jednotnou finanční oblast. V naději, že se jí podaří věci urychlit, vydala Evropská komise dokument o politice finančních služeb pro léta 2005-2010.

V otázce integrace byl zaznamenán zřetelný pokrok, poněvadž finanční instituce po celé Evropě si začaly uvědomovat výhody ekonomie velkého měřítka. Toto odvětví však jednalo rychleji, než regulační a kontrolní orgány stačily reagovat.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/fMrlWqq/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.