0

Opusťte lisabonskou agendu

Okamžitě po nástupu do funkce předsedy Evropské komise by měl Durao Barroso - tento někdejší portugalský premiér - věnovat naléhavou pozornost obnovení pořádku a zaměřit se na ekonomickou politiku Evropské unie.

Nejtlustší spis na jeho stole se týká lisabonské agendy, ambiciózního programu, který v roce 2000 schválili prezidenti a premiéři členských zemí EU s cílem učinit unii do roku 2010 „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou" na světě. Program zahrnuje všechny hlavní oblasti ekonomické politiky: inovaci a podnikání, reformu sociální péče a sociální začleňování, kvalifikaci a zaměstnavatelnost, rovnost pohlaví, liberalizaci trhu práce a zboží i „udržitelný" rozvoj.

To vše jsou bezpochyby chvályhodné cíle, které ovšem spadají výlučně do sféry národních politických rozhodnutí. Podle evropských smluv není unie oprávněna předepisovat v těchto oblastech zákonné normy a strategie a nemá ani moc je vymáhat.

Evropská rada nicméně z popudu Evropské komise vymyslela nový strategický přístup - nazvaný „otevřená koordinace" -, aby mohla do těchto oblastí zasahovat. Otevřená koordinace obsahuje definici společných cílů na úrovni EU, jejich dobrovolné dodržování členskými státy a vzájemné hodnocení výsledků v rámci Evropské rady.