4

Jak se vyrovnat s věkem přeryvů

NEW YORK – Odvážné prognózy založené na intuici jsou zřídka dobrý nápad. Margaret Thatcherová jako ministryně školství v roce 1973 proslule prohlásila, že za jejího života se Velká Británie ženy v čele vlády nedočká. Předseda představenstva IBM Thomas J. Watson v roce 1943 řekl, že existuje „celosvětový trh pro zhruba pět počítačů“. A když v roce 1927 debutovaly zvukové filmy, Harry Warner ze společnosti Warner Brothers se ptal: „Kdo chce ksakru slyšet herce mluvit?“

V době, kdy globální ekonomiku přerývají čtyři významné síly a většinu našich předpokladů obracejí vzhůru nohama, je ještě pravděpodobnější, že výroky o budoucnosti utvářené intuicí založenou na minulosti budou mylné. Každý z těchto „čtyř přeryvů“ je sám o sobě transformační a všechny vzájemně zesilují své účinky, což přináší zásadní a nepředvídatelné změny v rozsahu, jaký svět dosud nezažil – a v důsledku toho se naše intuice budou mýlit.

Prvním velkým přeryvem je přesun ekonomické aktivity do měst na rozvíjejících se trzích. Ještě v roce 2000 mělo 95 % firem z žebříčku Fortune Global 500 hlavní sídlo ve vyspělých ekonomikách. Do roku 2025 bude téměř polovina společností z Fortune Global 500 sídlit v rozvíjejících se ekonomikách a Čína bude domovem většího počtu z nich než Spojené státy nebo Evropa.

V čele této změny jdou města. V letech 2010 až 2025 bude téměř polovina růstu globálního HDP pocházet ze 440 měst na rozvíjejících se trzích, přičemž v mnoha případech západní manažeři ještě ani nevědí, že taková města existují. Jedná se o místa jako Tchien-ťin, město na jihovýchod od Pekingu, které je dnes co do HDP prakticky na stejné úrovni jako Stockholm – a do roku 2025 by se mohlo rovnat celému Švédsku.