Prohloubení NAFTY

Dobrou zprávou o NAFTA - Severoamerické zóně volného obchodu - je to, že je o ní málo zpráv. Toto ticho, tak odlisné od někdejsích protestů, jež před deseti lety doprovázely její vznik, je jasným dokladem toho, že NAFTA se svým cílem - ulehčovat a integrovat hospodářskou výměnu mezi svými třemi partnery - uspěla. Schůzka amerického a mexického prezidenta, naplánovaná na tento týden, by tento úspěch měla využít jako východisko pro směřování organizace novým, tvůrčím směrem.

NAFTA má nastěstí svůj plán. Když čerstvě zvolený mexický prezident Vincente Fox na podzim roku 2000 navstívil USA a Kanadu, přivezl s sebou smělý návrh: po osmi letech nastal pro Kanadu, Spojené státy a Mexiko čas přiblížit se k dlouhodobějsímu cíli - vzniku Severoamerického společenství. Jeho nezvyklý návrh sice narazil na hradbu skepse, ale z jeho myslenek se zrodil program, o jehož uskutečnění by vsechny tři partnerské strany NAFTY měly usilovat.

Proč hasit, co nepálí? Protože z pohledu Mexika NAFTA dosud nedosáhla jednoho ze svých klíčových cílů, tedy poskytnout výhody volného trhu vsem regionům a sektorům země. Má-li NAFTA naplno rozvinout a využít svůj potenciál a pokročit na cestě sbližování, otevření hranic a snižování tarifních bariér prostě nestačí.

https://prosyn.org/PDes2SGcs