0

Poslední nejlepší šance pro Kypr

NIKÓSIE – Je lákavé chápat výsledky nedávných parlamentních voleb na Kypru jako ránu pro mírový proces. Voliči na tureckém severu odmítli stranu svého prezidenta Mehmeta Aliho Talata, který se po osm měsíců scházel téměř každý týden se svým řeckokyperským protějškem Demetrisem Christofiasem, aby s ním dohodl podmínky opětovného sjednocení ostrova.

Volební výsledek však souvisí spíše s neutěšeným stavem ekonomiky než s mírovým procesem. Voliči pociťují bolest hospodářské izolace umocněné celosvětovým poklesem. Talat sice ztratil parlamentní většinu, avšak stále stojí v čele administrativy kyperských Turků a bude i nadále vést jménem severu jednání. A navzdory těžkostem, kterým musí čelit, zůstává spolu s Christofiasem odhodlán najít řešení.

Volební výsledek nicméně podtrhuje skutečnost, že k nalezení řešení kyperského problému se krátí čas. Talat stanovil jako termín uzavření dohody prezidentské volby plánované na počátek roku 2010, přičemž také Christofias čelí politickým výzvám uvnitř své koalice.

Kypr nabízí návštěvníkům klamný obraz. Slunečné podnebí východní části Středozemního moře láká setrvalý příliv turistů a členství jižní části ostrova v Evropské unii vyzvedlo příjmovou úroveň kyperských Řeků nad průměr EU. Ostrov je možná rozdělený, ale mnoha lidem se tam žije pohodlně. Přesto zůstává Kypr konfliktní zónou: v Nikósii jsou stále opevněné ulice, v nárazníkové zóně hlídkují mírové jednotky Organizace spojených národů a na severu působí početný turecký vojenský sbor.