Coins

Návrat krachů měn

CAMBRIDGE – Volatilita měnového trhu existuje už desetiletí, ne-li staletí. Velké výkyvy devizových kurzů se staly po rozpadu brettonwoodského systému na počátku 70. let nedílnou součástí mezinárodních finančních trhů a výrazné znehodnocování měn bylo běžným jevem i na konci 70. let a během převážné části 80. let, kdy ve velké části světa zuřila inflace. Dokonce i v průběhu 90. let a na přelomu tisíciletí zažilo 10-20% států z celého světa během jediného roku výrazné znehodnocení měny či její pád.

A pak náhle zavládl klid. Nepočítáme-li chaos spojený s globální finanční krizí z konce roku 2008 a počátku roku 2009, bylo krachů měn v letech 2004 až 2014 pomálu (viz graf). Poslední vývoj událostí však naznačuje, že malý počet měnových kolapsů během zmíněných deseti let bude možná pokládán za výjimku potvrzující pravidlo.

Skutečnost, že v letech 2004-2014 téměř vymizely měnové krachy, je do značné míry odrazem nízkých a stabilních mezinárodních úrokových sazeb a vydatných kapitálových toků na rozvíjející se trhy v kombinaci s boomem cen komodit a (převážně) zdravými tempy růstu v zemích, které se vyhnuly globální finanční krizi. V zásadě lze říci, že během těchto let byla hlavní starostí mnoha zemí snaha vyhnout se trvalému zhodnocování jejich měny vůči americkému dolaru a měnám dalších obchodních partnerů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/wceH7cU/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.