Firemní zodpovědnost za lidská práva

Každý jedinec se vědomě či nevědomě dopouští věcí, jimiž ubližuje jiným jedincům. Má-li společnost fungovat, musí jedince stimulovat, aby takové věci nečinili - prostřednictvím odměn a trestů, předpisů a pokut. Znečišťováním ovzduší člověk škodí každému, kdo dýchá. Významnou roli zde hraje právní systém. Pokud vám ublížím, měli byste mít možnost mě žalovat.

Jednotlivci samozřejmě nesou morální zodpovědnost, aby neubližovali jiným. Dost možná jde dokonce o ústřední mravní imperativ - čiň jiným to, co chceš, aby oni činili tobě, a nečiň jim to, co nechceš, aby oni činili tobě.

Immanuel Kant položil svým kategorickým imperativem filozofické základy pro ty, kdo hledají nějakou etickou základnu jako alternativu k náboženským aforismům. Moderní společnost se však nemůže spoléhat a nespoléhá, že její členové budou činit ,,správné věci". Spíše uplatňuje metodu cukru a biče.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/gNb3SbK/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.