0

Spojujme řešení problémů

WASHINGTON, DC – Připomínat světu naléhavost tohoto historického okamžiku není třeba. Každý den ji cítíme ze zpráv. Jeden den ohlásí rekordní ztrátu významná banka, pojišťovna či výrobce aut. Další den se hovoří o dopadech na státy a národy, které jsou nejméně schopné se s těmito ranami vypořádat – ti nejchudší ze světových chudých.

Během posledních dvou let jsem se potýkal s mnoha krizemi, od Dárfúru a Demokratické republiky Kongo až po výzvy, jako je potravinová krize a změna klimatu. Avšak finanční krize je specifická a potenciálně drtivá.

Zprvu ryze finanční krize se proměnila v krizi hospodářskou, která se šíří po celém světě. Všechny prognózy růstu se revidují směrem dolů. A přestože existují náznaky, že vyspělé ekonomiky se už zotavují z paniky, která ochromila úvěrové trhy, za nebezpečným úsekem ještě ani zdaleka nejsme.

Mou největší obavou je to, že se dnešní finanční krize vyvine v zítřejší krizi lidskou. Musíme porozumět tomu, co Martin Luther King, Jr. nazval „urputnou naléhavostí nynější chvíle“, máme-li zabezpečit živobytí milionů lidí a jejich naděje do budoucna.