Roller coaster and sunset.

Komodity na horské dráze

CAMBRIDGE – Globální komoditní supercyklus není nový jev. Detaily se sice liší, ale vývozci primárních komodit zpravidla sehrávají tutéž úlohu a ekonomické výsledky se obvykle drží znatelných vzorců. Ani díky jistému prvku předvídatelnosti v průběhu cyklu komoditních cen, podobně jako na trase horské dráhy, však není snazší prudké zvraty snést bez nevolnosti.

https://prosyn.org/EG5fXdQcs