haass116_Dilok KlaisatapornGetty Images_uschinaflags Dilok Klaisata/Getty Images

Konflikten med Kina

NEW YORK – De som følger med på forholdet mellom USA og Kina, uroer seg i stadig større grad for en ny kald krig. I tillegg til en langvarig handelskrig, befinner de to landene seg nå i en ond sirkel preget av gjensidige sanksjoner, stenging av konsulater og stadig mer iltre offisielle uttalelser. USA forsøker å løsrive sin økonomi fra Kina samtidig som spenningene stiger i Sørkinahavet og Taiwan-stredet.

Ingen vil tjene på en kald krig mellom USA og Kina, verken de to landene selv eller resten av verden. En slik konflikt vil være farlig og kostnadskrevende — ikke minst fordi den vil gjøre sårt trengt samarbeid nærmest umulig på en rekke regionale og globale saksområder.

Den gode nyheten er at vi kan unngå en kald krig. Den dårlige nyheten er at faren for en kald krig er større i dag enn for bare noen måneder siden. Mest skremmende av alt: Nå er også faren for en faktisk krig, som følge av en militær hendelse, større.

https://prosyn.org/ud4gKgnnb