fischer196_ Li JieVCG via Getty Images_chinadrought Li Jie/VCG via Getty Images

Het einde van de stabiliteit

BERLIJN – De wereld gaat gebukt onder een buitengewone samenloop van crises, waaronder de Russische aanvalsoorlog in Europa, de aanhoudende COVID-19-pandemie, ingrijpende ontwrichtingen van de handel en de aanbodketens, inflatie, voedselonzekerheid en alle morbide symptomen van de klimaatverandering. Hoewel de wereldorde die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd verre van volmaakt was, bood zij in ieder geval stabiliteit en ruime mogelijkheden voor internationale samenwerking. Maar nu lijkt zij uit elkaar te vallen.

Rusland, een nucleaire grootmacht, heeft zonder goede reden een buurland aangevallen en lukraak mensen vermoord die het nog steeds zijn ʻbroedersʼ en ʻzustersʼ noemt. Al zes maanden voert het Kremlin een bloedige veroveringscampagne die meer past bij de jaren veertig van de vorige eeuw dan bij de jaren twintig van deze eeuw.

En Oost-Europa is niet alleen. Het spook van de oorlog – evenals een conflict tussen de twee grootmachten van de eenentwintigste eeuw – doemt ook op boven de Straat van Taiwan. China verhoogt zijn militaire dreiging tegen Taiwan, waardoor het risico van een directe gewapende confrontatie met de Verenigde Staten toeneemt.

https://prosyn.org/nGQcAemnl