mazzucato61_ Leon NealGetty Images_UKlabourgreen Leon Neal/Getty Images

Et progressivt narrativ om grønn vekst

DAVOS – 2024 er et rekordår for demokratiet med valg i 76 land. Men dette skjer, foruroligende nok, samtidig som høyrepopulismen er på frammarsj. Høyrepopulister legger i stadig større grad skylden på klimatiltak for at folk sliter økonomisk.

https://prosyn.org/TOdYrz8nb