mazzucato30_Thomas KrychSOPA ImagesLightRocket via Getty Images_green new deal Thomas KrychSOPA ImagesLightRocket via Getty Images

De rette institusjonene for det grønne skiftet

LONDON – Under FNs klimakonferanse i Glasgow (COP26) sist uke, deltok jeg i et panel sammen med ledende nasjonale politikere, deriblant Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon og Spanias minister for det økologiske skiftet Teresa Ribera, for å drøfte hvordan vi for alvor kan håndtere det grønne skiftet. Samtidig som verdens ledere, som i overveldende grad er menn, kjempet om å markere seg gjennom forpliktelser, poseringer og løfter — det den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg uforglemmelig avfeide som mer «bla, bla, bla» — fokuserte vårt panel, som besto utelukkende av kvinner, på vesentlige spørsmål om hvilke nye redskaper og institusjoner verden vil trenge for å kunne avkarbonisere.

Etter COP26 burde det være klart for oss, mer enn noen gang, at løfter og tiltak ovenfra ikke er nok. Det vi trenger i stedet er strukturell og institusjonell endring nedenfra. Vårt eneste håp om å holde den globale oppvarmingen innen «trygge» rammer (i realiteten er det avtalte målet mye tryggere for noen enn for andre) er å framskynde et grønt skifte med massive, koordinerte offentlige investeringer med mål om innovasjonssprang og et økonomisk paradigmeskifte.

Klimaendringene er et dynamisk, ikke-lineært fenomen med en rekke vippepunkter — som hver for seg har sine egne dominoeffekter og som gjør det svært vanskelig å forutsi hvor fort og i hvilket omfang endringene finner sted. Likeledes vil den motsatte prosessen — å dempe eller reversere klimaendringene — avhenge av vippepunkter som utløser dominoeffekter i den andre retningen. Synergistiske sprang i teknologisk innovasjon og institusjonell endring kan fremkalle positive tilbakekoblingsmekanismer og kumulative multiplikatoreffekter.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/M6OKHwOnb