0

Největší naděje pro Čínu

Na rok 2008 se nebude vzpomínat hlavně díky vznešeným nebo hrdinným činům. Přesto se uprostřed zpráv o finančních podvodech, krveprolévání v Indii a Gaze a globálních ekonomických katastrofách v uplynulých měsících objevila také zpráva vypovídající o statečnosti a vznešenosti. Loni 10. prosince, v den 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, podepsalo více než 300 občanů Číny, od profesorů práv až po podnikatele, zemědělce, ba dokonce i několika vládních představitelů, pozoruhodný dokument s názvem Charta 08.

Signatáři, k nimž se později připojily tisíce dalších lidí, si v dokumentu položili otázku, kam Čína v jednadvacátém století směřuje: „Bude pokračovat v ‚modernizaci‘ pod autoritativní vládou, anebo přijme za své všeobecné lidské hodnoty, připojí se k hlavnímu proudu civilizovaných národů a vybuduje demokratický systém?“

Na Chartě 08 není nic pobuřujícího, nenajdeme v ní žádnou výzvu k násilnému povstání, žádnou touhu po pomstě či odplatě. Pouze se v ní požaduje to, co občané všech liberálních demokracií považují za samozřejmost: právo zpochybňovat vládní politiku, ochrana lidských práv, nezávislé soudnictví a pluralitní volby.

Inspirací pro Chartu 08 byla československá Charta 77. V roce 1977 bylo několik prominentních signatářů, mimo jiné i Václav Havel, za její podepsání zatčeno. Podobně i jeden z nejodvážnějších a nejoslnivějších čínských intelektuálů Liou Siao-po neušel v prosinci za podpis Charty 08 zatčení a dodnes nebyl propuštěn. Další signatáři byli vyslýcháni a šikanováni.