Chris Van Es

Hoe China naar Taleb’s “antifragiliteit” streeft

HONGKONG – Opnieuw heeft China op de weg naar duurzame en solidaire welvaart een cruciaal punt bereikt. De nieuwe leiders kregen in november op het congres van de Chinese Communistische Partij de opdracht om de koers voor de komende tien jaar uit te stippelen. In deze periode moeten zij de maatschappelijke, politieke en economische systemen van China moderniseren, niet alleen rekening houdend met de historie van het land, maar ook met een veranderende geopolitieke omgeving.

De hervormingsagenda is naar alle maatstaven ambitieus – met name gezien de fragiele externe omgeving die allesbehalve meewerkt. De Chinese leiders moeten de komende tien jaar talloze hervormingen opstellen en doorvoeren: hervormingen om de corruptie te bestrijden, de trek naar de steden te ondersteunen (onder meer via liberalisatie van het woningregistratiesysteem), technologische innovatie te bevorderen, de bronnen van economische groei evenwichtiger te verdelen, de standaarden voor milieu en werkomstandigheden te verhogen en om een systeem van sociale zekerheid op te bouwen (met inbegrip van gezondheidszorg, onderwijs en sociale voorzieningen).

Om te waarborgen dat het systeem ook bestendig is, moet bij het ontwerp daarvan rekening gehouden worden met wat Nassim N. Taleb “zwarte zwanen” noemt. Dat zijn uitzonderlijke gebeurtenissen die – zoals de wereldwijde economische crisis heeft aangetoond – wel degelijk voorkomen en verwoestende gevolgen kunnen hebben. Maatregelen die systemen “veerkrachtiger” of “robuuster” maken, zouden echter onvolledig zijn. De systemen moeten namelijk niet alleen opgewassen zijn tegen volatiliteit, maar ook geschikt zijn om van spanningen en chaos te profiteren.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Uner9jm/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.