klee3_Photo by Tan YunfengVCG via Getty Images_smart factory Photo by Tan YunfengVCG via Getty Images

Sørøst-Asia tjener på at fabrikker flytter fra Kina

SEOUL – COVID-19 har avdekket mange svakheter ved de internasjonale verdikjedene. Tidligere var disse verdikjedene selve ryggraden i globaliseringen; nå blir de forbundet med faren for avbrudd og forstyrrelser. Erfaringene fra pandemien gjør at mange bedrifter omstrukturerer verdikjedene for å gjøre de mer robuste. Samtidig revurderer de bruken av Kina som produksjonssted som følge av Kinas endrende rolle i verdensøkonomien: fra «verdens fabrikk» til «verdens investor». Økt digitalisering av produksjonen og pågående handelskonflikter med USA bidrar også til at mange bedrifter flytter virksomheten sin ut av Kina.

Dette gjelder bedrifter fra en rekke land og som representerer ulike næringer. Den amerikanske leketøysprodusenten Hasbro har stengt sin kinesiske fabrikk til fordel for produksjon i Vietnam. Den japanske elektronikk-giganten Sony har flyttet sin virksomhet til Thailand. Og Sør-Koreas Cotton Club flytter produksjonen til Filippinene, Kambodsja og Indonesia. Selv kinesiske bedrifter er på vei ut av landet og flytter produksjonen til andre land med lavere kostnader. Lønningene i Kina er mer enn dobbelt så høye som i Vietnam og nærmer seg 70 % av lønningene i Sør-Korea. Mangel på arbeidskraft gjør det også vanskelig å holde produksjonskostnadene nede.

[Sett inn figur 1 her.]

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/HOOAZhPnb