13

Kodrcavý čínský nový normál

ŠANGHAJ – Čínský přechod od růstu taženého exportem na model založený na domácích službách a spotřebě domácností je mnohem kodrcavější, než někteří lidé očekávali, přičemž výkyvy na akciovém trhu a volatilita devizového kurzu vzbuzují obavy o hospodářskou stabilitu země. Podle historických měřítek si Čína stále vede dobře – leckdo by řekl velmi dobře, neboť roční růst HDP se blíží 7% –, avšak úspěch v takovém měřítku, jaký Čína v uplynulých třech desetiletích zažívala, vyvolává vysoká očekávání.

Existuje jedno základní ponaučení: „trhy s čínskými rysy“ jsou stejně volatilní a obtížně kontrolovatelné jako trhy s americkými rysy. Jeden za druhým začínají žít vlastním životem a nelze je snadno řídit. A pokud se vůbec dají kontrolovat, pak jedině průhledným stanovováním pravidel hry.

Všechny trhy potřebují pravidla a regulace. Dobrá pravidla mohou přispívat ke stabilizaci trhů. Špatně koncipovaná pravidla, jakkoliv dobře míněná, mohou mít opačný efekt.

Například od krachu na akciové burze ve Spojených státech v roce 1987 se uznává důležitost pojistných mechanismů; pokud jsou však reformy špatně pojaté, mohou zvýšit volatilitu. A pokud existují dvě úrovně pojistek – krátkodobé a dlouhodobé pozastavení obchodování – a tyto úrovně se nacházejí příliš blízko u sebe, pak si účastníci trhu po aktivaci první z nich uvědomí, že se brzy pravděpodobně aktivuje i druhá, a mohou trh houfně opustit.