Een vergelijking tussen twee innovatie-economieën

HONG KONG – Tweehonderdvijftig jaar lang heeft technologische vernieuwing ten grondslag gelegen aan de economische ontwikkeling. Maar de economie van de innovatie is heel anders voor de koplopers dan voor de achterblijvers, die proberen een inhaalslag te maken.

Aan het front begint de innovatie-economie met ontdekkingen en culmineert zij in speculatie. Van wetenschappelijk onderzoek tot de identificatie van commerciële toepassingen van nieuwe technologieën, vooruitgang komt vooral tot stand door een proces van 'trial and error.' De strategische technologieën die herhaaldelijk tot veranderingen van de markteconomie hebben geleid – van de spoorwegen tot het internet – vergden de bouw van netwerken waarvan de gebruikswaarde niet bekend was toen zij voor het eerst werden ingezet.

Als gevolg daarvan is de innovatie aan het front afhankelijk van financieringsbronnen die zijn ontkoppeld van de zorg voor economische waarde; zij kan dus niet worden teruggebracht tot een optimale allocatie van de beschikbare middelen. De conventionele productiefunctie van de neoklassieke economie is dus een gevaarlijk misleidende lens voor het interpreteren van het innovatieproces aan het front.

https://prosyn.org/UB16zqRnl